Συναινετική Επίλυση Διαφορών με Διαμεσολάβηση

Βρείτε την επίλυση που έχετε ανάγκη με την Consensus Mediation.

H Consensus παρέχει υπηρεσίες Διαμεσολάβησης, για αυτούς που επιθυμούν να διαχειρισθούν και να επιλύσουν τις διενέξεις και τις διαφορές τους, γρήγορα και αποτελεσματικά.

 

 

 

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ