Συναινετική Επίλυση Διαφορών με Διαμεσολάβηση

Η Consensus Building προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης με στόχο την συναινετική επίλυση διαφορών με Διαμεσολάβηση στον τομέα των Κατασκευών και της Ακίνητης Περιουσίας και υπηρεσίες Συμβούλου σε Διαπραγματεύσεις.και Εταιρική Διαμεσολάβηση.

 

 

 

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ