Συναινετική Επίλυση Διαφορών

Η Consensus Building προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης με στόχο την συναινετική επίλυση διαφορών με Διαμεσολάβηση στον τομέα των Κατασκευών και της Ακίνητης Περιουσίας και υπηρεσίες Συμβούλου σε Διαπραγματεύσεις.και Εταιρική Διαμεσολάβηση.

 

 

 

 

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ