Συναινετική Επίλυση Διαφορών

 

Η CONSENSUS παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας με όλα τα εχέγγυα της ισχύουσας νομοθεσίας, εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα, για την επίλυση διαφορών, και απευθύνεται σε αυτούς που επιθυμούν να διαχειρισθούν και να επιλύσουν τις διενέξεις και τις διαφορές τους, γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  • Πιο γρήγορη
  • Πιο ευέλικτη
  • Πιο αποτελεσματική
  • Πιο οικονομική
  • Πιο φιλική