ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Ο Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διευθέτησης συγκρούσεων που οδηγούν στην πρόληψη, διαχείριση, διευθέτηση και επίλυση διαφορών, με τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, διαφάνεια και ακεραιότητα.

Απευθύνεται σε αυτούς που επιθυμούν να διαχειρισθούν και να επιλύσουν με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τις διενέξεις και τις διαφορές τους αποφεύγοντας τις δικαστικές διαμάχες .

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Επίλυση  Διαφορών με Διαμεσολάβηση

Ως Διαμεσολάβηση μπορεί να θεωρηθεί απλουστευτικά, η μη τυπική συνομιλία που έχει οργανωθεί για να επιλύσει ένα η περισσότερα προβλήματα μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών, με την παρουσία και υποβοήθηση από τρίτο ουδέτερο πρόσωπο, τον διαμεσολαβητή, που έχει την εμπειρία επίλυσης παρόμοιων προβλημάτων.

Η διαμεσολάβηση είναι εθελοντική, οι συνομιλίες εμπιστευτικές και οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση. Τα μέρη υποστηρίζονται στην επίλυση των διαφορών τους, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, με αποτελεσματική επικοινωνία, διερεύνηση δυνατοτήτων, διαπραγμάτευση και συμβιβασμό.

Με την χρήση της διαμεσολάβησης μπορούν να επιλυθούν ακόμη και περίπλοκες υποθέσεις φορτισμένες συναισθηματικά, από διαζύγια και οικογενειακές υποθέσεις έως επιχειρηματικές και κατασκευαστικές διενέξεις και διαφορές, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται τα υπέρογκα δικαστικά έξοδα.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί με επιτυχία επί δεκαετίες στο εξωτερικό και συμβάλλει στην ομαλότερη διευθέτηση των διαφορών, στην συντομότερη επίλυση τους, και επιπλέον στο χαμηλότερο κόστος, αλλά και στη  διάσωση της σχέσης μεταξύ των μερών που με τους  δικαστικούς αγώνες σχεδόν αποκλείεται, και στην εξεύρεση προσαρμοσμένης λύσης στις ανάγκες τους.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ο Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπ. Δικαιοσύνης και Διαιτητής  εγγεγραμμένος στον κατάλογο Μόνιμης Διαιτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Βασίλης Γ. Μαυριδόπουλος

Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής Υπ. Δικαιοσύνης

Διαιτητής για  Κατασκευαστικά Θέματα Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Επικοινωνία

v.mavridopoulos@gmail.com

Τσιμισκή 70

54622 Θεσσαλονίκη

Τ 2310 244620