ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Με την οικογενειακή διαμεσολάβηση μπορούν να ρυθμιστούν διάφορα θέματα που προκύπτουν όταν ζευγάρια αποφασίζουν να χωρίσουν και σχετίζονται με

την άσκηση γονικής μέριμνας,

διατροφή των παιδιών,

επικοινωνία με τους γονείς,

διανομή περιουσιακών στοιχείων και άλλα.

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος διευθέτησης διενέξεων για τα παραπάνω θέματα, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, και επιβάλλεται να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης, επικοινωνίας και συνεργασίας για το καλό των παιδιών.

Επιπλέον ο νέος νόμος για την συνεπιμέλεια προβλέπει,

ότι αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας,

εξαιτίας διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε αυτήν ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου,

καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση,

εξαιρουμένων των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας.